Sadnice oraha - Kruševac

Sadnice orah Franket

sadnice orah franket

Sorta oraha Franket (Franquette) potiče iz Francuske.

Kasnije je vegetacije, srednje bujnog stabla. Odlikuje se kasnim početkom vegetacije, tako da izbegava prolećne mrazeve. Spada u sorte oraha sa kasnim završetkom vegetacije, pa je mogu oštetiti rani i jaki zimski mrazevi.

Stablo je srednje bujno, visoke i redovne rodnosti. Počinje da rađa već u prvoj godini, ali puni rod daje nakon 12-15 godina.

Plod je srednje krupan, prosečno oko 12 grama, izdužen, proširen i zašiljen, pri osnovi sa oštrim vrhom. Ljuska mu je hrapava, svetla, lako se lomi. Jezgro je lepo, svetlo, odličnog kvaliteta, sa randmanom oko 48%.

Zbog kasnijeg početka vegetacije, ali kasnijeg stupanja u puni rod, koristi se kao oprašivač za veliki broj sorti. Izuzetne rezultate kao oprašivač daje u kombinaciji sa Čendlerom, ali i kao rezervni oprašivač samooplodnih sorti Pieral Lara i Tulare.

Scroll