Sadnice oraha - Kruševac

Bolesti i zaštita oraha

Iako bolesti i štetočine orah relativno malo napadaju u intenzivnoj proizvodnji ti napadi mogu biti jaki, pa je neophodna organizovana zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina.

2 najčešće bolesti koje uništavaju orah: Siva lisna pegavost i Crna pegavost oraha.

Najopasnije bolesti oraha su siva lisna i crna, odnosno bakteriozna pegavost. Ukoliko se ne tretiraju, one vrlo lako mogu uništiti vaše prinose, i to ne samo u jednoj, nego i u narednim godinama.
bolesti oraha

Siva lisna pegavost oraha
Siva pegavost oraha je veoma destruktivna bolest koja uzrokuje smanjenje prinosa, prevremeno opadanje lišća, a time i nedovoljnu dozrelost lastara i češće izmrzavanje oraha tokom zime.
Bolest se ispoljava na svim zeljastim delovima oraha: list, lisna drška, lastari i plod. Simptomi na listu su u vidu pega različitog oblika i veličine, tamno braon boje i često okružene žutom zonom. Gljiva luči toksine koji izazivaju žućenje i opadanje lišća. Na plodovima se javljaju pege sa svetlijim centrom, nastaju deformacije usled nejednakog porasta, pukotine u izumrlom tkivu i preveremeno opadanje. Na proleće, ukoliko je vlažno vreme izbacuje gljiva askospore koje vrše primarnu infekciju. Neophodno je štiti orah od infekcija askosporama do kraja maja.
Za suzbijanje sive pegavosti oraha je potrebno koristiti fungicide lokalsistemičnog i kontaktno delovanja:
– Ciprodex + Mankosav 75 WG
– Merpan 80 WDG + Different 250 EC
– Niveral + Different 250 EC
Ako se primarne infekcije (infekcije akskosporama) ne suzbiju, mogu se pojaviti konidijske infekcije usled kojih dolazi do opadanja lišća.
Suzbijanje se može raditi preparatima:
– Antracol WP-70
– Mankosav 75 WG
– Odeon
– Merpan 80 WDG.

Crna pegavost oraha
Bakterija Xantomonas campestris pv. juglandis uzrokuje crnu pegavost oraha, koja se ispoljava na lišću, granama i plodovima. Na mladim listovima koji su još u porastu, između nerava se obrazuju bledo zelene, zatim mrke i na kraju potpuno crne pege sa svetlim oreolom. Bakterija se tokom zime održava u pupoljcima, a infekcije se javljaju tokom proleća, u fazi listanja (ovo je razlog što preparati na bazi bakra imaju ograničeno delovanje). Širenje bolesti je favorizovano vlažnim vremenom tokom cvetanja. Ova bakterija ima cilije pomoću kojih pliva. Bez kiše nema infekcije.

Scroll